Loading images...
  • اسلاید ششم
  • اسلاید پنجم
  • اسلاید چهارم
  • اسلاید سوم
  • اسلاید دوم
  • اسلاید اول
راهنما و آموزش استفاده از آنوکرایو

روش استفاده از آنوکرایو:

پس از قرار دادن اپیلیکاتور در فریزر در حدود 1 تا 2 ساعت، در دمای بین 15- درجه تا 20- درجه سانتیگراد، دمای لوله به 15- درجه می رسد. سپس می بایست اپلیکاتور را توسط ژل، مرطوب و آماده داخل نمودن کرده و به مدت 5 تا 10 دقیقه به داخل مقعد فروبرده شود. پس از خروج و شست و شو با آب سرد و مایع صابون، لوله را می توان در داخل محفظه خود قرار داده و مجددا در فریزر نگهداری نمود.

آنوکرایو را می توان بدون آنکه آسیبی وارد آورد به دفعات مورد استفاده قرار داد. این وسیله بی بو، تمیز و بدون آلودگی می باشد.

این وسیله یکبار مصرف نبوده و قابل استفاده به دفعات در طول 3 سال می باشد.

طول درمان به وسیله - آنوکرایو - بسته به نوع درمان از 3 تا 15 روز است. (بدون نیاز به بستری)

به منظور رعایت نکات بهداشتی، آنوکرایو - برای هر فرد اختصاصی می باشد، لذا از استفاده آن توسط چند نفر خودداری فرمایید.

در درمان فیشر یا شقاق تا 40 روز می شود از این وسیله استفاده کرد.

نکته:1- ژل را داخل فریزر نگذارید.

      2- اپلیکاتور تا برجستگی انتهائی واذد کانال مقعدی شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به رایاوران تجهیز گستر میباشد.